Parque eólico Serra do Punago-Vacariza (Lugo)

Data
Categoría
Proyecto
Proxecto

Estudos preoperacionales e seguimentos durante a obra da avifauna e os quirópteros dos parques eólicos Monte Tourado- Eixe, Pena Forcada, Pastoriza, Monciro e Punago e das súas respectivas liñas eléctricas de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo das empresas Naturgy Renovables e Naturgy Wind.

 

RECENSIÓN TÉCNICA

 

Realización dos estudos preoperacionales e seguimentos durante a obra dos parques eólicos Monte Tourado- Eixe, Pena Forcada na Coruña e Pastoriza, Monciro e Punago en Lugo, e das súas respectivas liñas eléctricas de evacuación, para a caracterización das comunidades de aves e quirópteros, levándose a cabo estudos de paseriformes, rapaces diúrnas, rapaces nocturnas, controis de nidificación do tartaraña cincenta (Circus pygargus), localización e prospección de refuxios de invernada e reprodución de quirópteros e detección de morcegos con ultrasonidos, durante un ciclo anual completo.