Parque eólico Alto da Croa II (Vimianzo, A Coruña)

Data
Categoría
Proyecto
Proxecto

Estudo do efecto parpadeo de sombras (flickering) do Parque eólico “Alto da Croa II” promovido por Greenalia Wind Power Alto da Croa nos concellos de Vimianzo e Dumbría (A Coruña).

 

RECENSIÓN TÉCNICA

 

A Dirección  Xeral de Calidade e Avaliación ambiental da Consellería de Medio Ambiente da  Xunta de Galicia empezou a solicitar aos promotores eólicos a realización dos estudos de sombras e parpadeos (flickering) que poden provocan as pas dos aeroxeradores dos parques eólicos sobre as vivendas próximas aos mesmos de forma que se avalíen os efectos previsibles do proxecto sobre a poboación e a saúde humana para o que se realizar unha descrición, análise e cuantificación dos estes en relación para o efecto parpadeo de sombras, unha revisión da lexislación, normas, recomendacións ou disposicións que existan respecto diso, unha proposta xustificada de medidas protectoras, correctoras ou compensatorias e unha xustificación da consideración ou non deste factor ente os aspectos obxecto do programa de vixilancia ambiental.

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para obtener información estadística. Al continuar navegando, usted acepta esta Política de cookies.

ACEPTAR