Liña aérea de alta tensión Ourol 132 kv (Lugo)

Data
Categoría
Proyecto
Proxecto

Estudo de impacto ambiental da liña aérea de alta tensión Ourol 132 kv nos concellos de Ourol e Viveiro (Lugo) promovido por Greenalia Wind Power Ourol S.L.U.

 

RECENSIÓN TÉCNICA

 

Procedeuse á realización da documentación necesaria para a redacción do estudo de impacto ambiental da liña aérea de alta tensión Ourol 132 kv, incluíndose todos os traballos de campo necesarios, inventario faunístico, de vexetación, de hábitats, etc. e os traballos propios de gabinete necesarios. Posteriormente realizouse o seguimento ante as diferentes administracións competentes.