Monte Lume (Cedeira, A Coruña)

Data
Categoría
Proyecto
Proxecto

Proxecto de ordenación forestal do monte Lume no Concello de Cedeira (A Coruña) propiedade do Concello de Cedeira e encargado pola Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia.

 

RECENSIÓN TÉCNICA

 

Procedeuse á realización da documentación necesaria para a redacción do proxecto de ordenación forestal denominado Lume, monte patrimonial do Concello de Cedeira, incluíndo todos os traballos de campo necesarios, inventario forestal e de hábitats, etc. e os traballos propios de gabinete. Do mesmo xeito, procedeuse a realizar a inclusión de toda a información xerada na plataforma web XORFOR para a súa valoración pola Administración competente e aprobación definitiva.