Camiño dos Faros (Malpica, A Coruña)

Data
Categoría
Proyecto
Proxecto

Avaliación ambiental da Homologación do Camiño dos Faros.

 

 

RECENSIÓN TÉCNICA

 

O Camiño dos Faros é unha ruta de sendeirismo de 200 quilómetros, que une Malpica con Finisterre polo bordo do mar. A localización singular deste camiño, tanto a nivel paisaxístico como a nivel ecolóxico, resulta de especial interese social, natural e turístico para o conxunto da sociedade. Percorre moitas paisaxes diferentes, sempre mirando cara ao mar e cara ao oeste. Faros, praias, dunas, ríos, cantiis, bosques, estuarios cunha gran cantidade de aves, castros, dólmenes, vilas mariñeiras, miradoiros.

 

O Camiño dos Faros é unha ruta de sendeirismo xa existente que leva anos sendo empregada por pequenos grupos de persoas que buscan coñecer máis a natureza e as paisaxes da costa galega. Con todo, xorde a necesidade de homologar esta ruta como GR ?Carreiro de Gran Percorrido?, co fin de poder sinalizala e con iso mellorar a seguridade dos usuarios individuais ou en grupos reducidos que xa están a realizar o camiño e salvagardar os ecosistemas a través dos cales discorre.

 

O territorio por onde discorre o camiño atesoura moitos valores ambientais, estando incluído gran parte do seu desenvolvemento dentro do espazo protexido Costa da Morte (Catalogado como ZEC e ZEPA da Rede Natura 2000 e como ZEPVN da Rede Galega de Espazos Protegiods), podendo atoparse  especies protexidas da fauna e a flora como o  chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), a Omphalodes littoralis ou a Rumex rupestris, polo que antes de homologalo é necesario avaliar  a súa posible afección ambiental, sendo necesario sometela a unha Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada.

 

Para iso a asociación O CAMIÑO DOS FAROS encárganos a realización dun Documento Ambiental onde se analicen as características do camiño, as posibles alternativas, os principais valores ambientais do medio, os posibles impactos provocados e expóñanse as medidas necesarias para previr, reducir ou compensar estes efectos, xunto co seguimento das mesmas, que garanta o seu cumprimento.