Parque eólico Miñón (Vimianzo, A Coruña)

Data
Categoría
Proyecto
Proxecto

Estudo de impacto ambiental do parque eólico Miñón no concello de Vimianzo (A Coruña) promovido por Greenalia Wind Power Miñón S.L.U.

 

RECENSIÓN TÉCNICA

 

Procedeuse á realización da documentación necesaria para a redacción do estudo de impacto ambiental do parque eólico de Miñón, incluíndose todos os traballos de campo necesarios, inventario faunístico, de vexetación, de hábitats, etc. e os traballos propios de gabinete necesarios. Posteriormente realizouse o seguimento ante as diferentes administracións competentes ata a súa aprobación definitiva.